Sākums / / Kvalitāte un drošība

Kvalitāte un drošība – Northway klīnikas augstākās prioritātes

Northway klīnika darbojas saskaņā ar kvalitātes vadības sistēmu, kuras atbilstību starptautiskā standarta ISO 9001:2015 parsībām apstiprinājusi starptautiskā sertifikācijas institūcija DVN GL – Business Assurance.

Atbilstība šim sertifikātam apliecina, ka kvalitāte un drošība ir svarīgākās prioritātes, kuras Northway klīnika realizē gan pakalpojumu sniegšanā, gan komunikācijā ar pacientu, gan klīnikas vidē un aprīkojumā, kā arī speciālistu komandas veidošanā.

Stingra pakalpojumu kvalitātes uzraudzība

Northway klīnika kā augsta līmeņa reproduktīvās medicīnas iestāde, kas velta nedalītu uzmanību katram pacientam, izvirzījusi kvalitāti un drošību ikviena sniegtā pakalpojuma pamatā, sākot no profilaktiskajām veselības pārbaudēm, laboratoriskajiem un diagnostiskajiem izmeklējumiem, līdz pat ambulatorajai un stacionārajai ārstēšanai, ķirurģijai, kā arī rehabilitācijai un citiem reproduktīvās  medicīnas pakalpojumiem.

Savā kvalitātes vadības sistēmā Northway klīnika ir identificējusi procesus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu normatīvo aktu un pacientu prasībām atbilstošu veselības aprūpi. Lai ne vien apmierinātu pacientu prasības, bet pat pārspētu viņu cerības, šie procesi notiek vairākos posmos, sākot ar plānošanu, vadību un uzraudzību un beidzot ar iekšējo audītu un uzlabošanu. Tāpat Northway klīnika ieviesusi procesus, tai skaitā pakalpojumu kvalitātes un drošības pilnviedošanas, kritērijus un rādītājus, kuru sasniegšana tiek pastāvīgi uzraudzīta un nepieciešamības gadījumā uzlabota.

Northway klīnika rūpējas par veselības aprūpes drošību?

  • Northway klīnika izmanto mūsdienīgāko un drošāko medicīnisko aprīkojumu, kas apvienojumā ar augsti kvalificēto speciālistu ilggadējo profesionālo pieredzi, zināšanām un iemaņām ļauj individuāli katram pacientam piedāvāt efektīvāko risinājumu. Medicīnisko iekārtu tehnisko apkopi Northway klīnika veic stingri saskaņā ar likumdošanas un ražotāju prasībām.
  • Tāpat Northway klīnikā ieviesta infekciju profilakses un pārvaldības programma, kas izstrādāta un tiek regulāri pilnveidota saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas rekomendācijām un pasaules labāko praksi.
  • Northway klīnika izmanto sterilus un vienreizlietojamus materiālus, rūpīgi kontrolējot reaģentu un darba instrumentu derīguma termiņu; pēc derīguma termiņa beigām materiālus utilizē.
  • Northway klīnika stingri seko līdzi iestādes telpu atbilstībai augstākajām tīrības un higiēnas prasībām. Klīnikas telpās gaiss tiek filtrēts ar HEPA filtriem, kas aiztur tādas sīkas daļiņas kā, piemēram, vīrusus, gāzes molekulas un baktērijas. Tas ir ļoti svarīgi, jo apkārtējās vides iedarbībai pakļauto šūnu apstrādei jānotiek sterilā vidē ar atbilstošas kvalitātes gaisu, – lai maksimāli samazinātu piesārņojuma risku. Higiēnas nodrošināšanas pasākumu efektivitāte ir apstiprināta un tiek regulāri kontrolēta.