Home / / Information for patients with disabilities

Personām ar funkcionāliem traucējumiem.

APSTIPRINĀTS
ar SIA “VASU
27.01.2020 rīkojumu Nr. 27012020-01

Informācija par kārtību, kādā personām ar funkcionāliem traucējumiem nodrošināta iespēja saņemt ārstniecības iestādes sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus.

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”, nosaku šādu kārtību veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju nodrošināšanai SIA „VASU”, tūrpmak – Northway klīnika personām ar funkcionāliem traucējumiem:

1. Northway klīnika, Rīgā, Apuzes ielā 14, ir nodrošināta iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt visus tās sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām.

2. Papildus informācija saņemama, sazinoties pa tālruņa numuru 28664723 vai 26407723.

3. Ja Northway klīnika pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu konkrētā veselības aprūpes saņemšanas vietā, kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt:
– iepriekš zvanot Northway klīnikas administratorei uz tālruņa numuru 28664723 vai 26407723 ( darba dienās no 8:00 līdz 20:00);
– nospiežot izsaukuma pogu galvenās ieejas durvīm (laikā no pulksten 8:00 līdz 20:00);
– vēršoties pie jebkura Northway klīnikas darbinieka.

4. Northway klīnikas darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem vai apmeklētājiem – personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:
4.1. Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot citus darbiniekus.
4.2. Personas ar funkcionālajiem traucējumiem, stacionāra veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, tiek izmitinātas pacientu telpās, kurās izveidoti pielāgoti sanitārie mezgli. Šādos gadījumos maksa par paaugstināta komforta pakalpojumiem netiek piemērota.
4.3. Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītās atbalsta personas.
4.4. Personām ar redzes traucējumiem ir tiesības Northway klīnikā uzturēties speciāli apmācīta suņa pavadoņa klātbūtnē, izņemot telpās, kurās ieeja pieļaujama speciālā aizsargtērpā/aprīkojumā. Nepieciešamības gadījumā konkrētās struktūrvienības darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.

5. Tualetes telpa personām ar funkcionālajiem traucējumiem, ir pieejama ēkas  pirmajā un otrajā stāvā.

6. Informācija par kārtību, kādā Northway klīnika nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt veselības aprūpes pakalpojumus, ir izvietota Northway klīnikā uz informācijas stenda, kā arī pieejama tīmekļa vietnē www.northwayklinika.lv